Danish Oil Pipe A/S - Råolieterminalen: Afgørelse om at VOC Emission Management-projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

24-02-2022

Miljøstyrelsen har afgjort at Danish Oil Pipe A/S – Råolieterminalen, Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for VOC Emission Management-projekt med etablering af LRVC-anlæg.

Klage skal være modtaget senest den 24. marts 2022.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Læs screeningsafgørelsen for Danish Oil Pipe A/S - Råolieterminalen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.