Danish Crown A/S - Ringsted: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

07-02-2022

Miljøstyrelsen har afgjort, at etablering af GSP-produktion hos Danish Crown A/S – Ringsted, Bragesvej 18, 4100 Ringsted kan lovliggøres uden, at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest den 07.03.2022

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Danish Crown A/S - Ringsted

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.