Bornholms El-Produktion A/S: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelser

02-02-2022

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelser for Bornholms El-Produktion A/S, Skansevej 2, 3700 Rønne.
Klage skal være modtaget senest den 2. marts 2022.

Revurdering

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøstyrelsen har også revideret vilkårene i miljøgodkendelserne og meddelt nye vilkår.

- Læs afgørelse om revurdering for Bornholms El-Produktion A/S

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.