Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein: Afgørelse om at etablering af to nye ultrafiltreringsanlæg og udvidelse af et eksisterende isvandsanlæg ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

15-02-2022

Miljøstyrelsen har afgjort at Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein, Sønderupvej 26, 6920 Videbæk, ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med etablering af to nye ultrafiltreringsanlæg og udvidelse af et eksisterende isvandsanlæg.

Klage skal være modtaget senest den 15. marts 2022.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Læs screeningsafgørelsen for Arla Foods Ingredients Group P/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.