Afgørelse om ændring af foranstaltning - Viborg Kommune, o8787b

22-02-2022
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Viborg Kommune kan gennemføre foranstaltningen ”udskiftning af bundmateriale” sammen med den planlagte foranstaltning ”udlægning af groft materiale” i Nørreå, o8787b.

Afgørelse - Viborg Kommune, o8787b