Afgørelse om ændring af foranstaltning - Brønderslev Kommune, o7869

22-02-2022
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Brønderslev Kommune kan undlade at gennemføre foranstaltningen ”etablering af sandfang” i Mejerigrøft, o7869.

Afgørelse - Brønderslev Kommune, o7869