Ørsted Nybro Gasbehandlingsanlæg: Miljøstyrelsen har taget sikkerhedsrapport af november 2022 til efterretning

20-12-2022

Miljøstyrelsen har taget sikkerhedsrapport af november 2022 for Ørsted Nybro Gasbehandlingsanlæg, Nybrovej 185, 6851 Janderup Vestj, til efterretning.

Klage skal være modtaget senest den 17. januar 2023.

Ajourført sikkerhedsrapport tages til efterretning

Miljøstyrelsen har taget sikkerhedsrapport af november 2022 for Ørsted Nybro Gasbehandlingsanlæg, Nybrovej 185, 6851 Janderup Vestj, til efterretning. Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen på grund af virksomhedens oplag af naturgas og kondensat.

Miljøstyrelsen har sammen med de øvrige risikomyndigheder gennemgået sikkerhedsrapporten af november 2022 og Miljøstyrelsen vurderer, at sikkerhedsrapporten er acceptabelt.

- læs afgørelsen for Ørsted Nybro Gasbehandlingsanlæg

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.