Fjernvarme Fyn Affaldsenergi: Afgørelse – ikke omfattet af krav om miljøvurdering

21-12-2022

Miljøstyrelsen har afgjort, at Fjernvarme Fyn Affaldsenergi, Havnegade 120, 5000 Odense C, ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for projektet om energiudnytte spraydåsegas via et nyetableret rørsystem, der leder gassen til forbrændingsanlæg, linje 13.

Klage skal være modtaget senest den 18. januar 2023.

Miljøgodkendelse

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- læs screeningsafgørelsen for Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.