Afgørelse om fravigelse af miljømål - Silkeborg Kommune, o6053_y

21-12-2022
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen meddeler Silkeborg Kommune tilladelse til at fravige det fastlagte miljømål ”God økologisk tilstand efter 22. december 2021” for en delstrækning af Fugsholm Bæk, o6053_y.

Afgørelse - Silkeborg Kommune, o6053_y