Topsoe A/S: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelser

18-08-2022

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Topsoe A/S, Heimdalsvej 4-6, Frederikssund.
Klage skal være modtaget senest den 15. september 2022.

Revurdering

Ved revurderingen er der lavet en ny miljøteknisk beskrivelse af hele virksomheden.

- læs afgørelse om revurdering for Topsoe A/S, Frederikssund

- bilag til revurderingsafgørelsen

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.