Special Waste System A/S, Herthadalvej 4a, 4840 Nørre-Alslev: Afgørelse om at udvidelse af lagerpladsen og øget omsætning ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

11-08-2022

Miljøstyrelsen har afgjort at Special Waste System A/S ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for udvidelse af lagerpladsen til at omfatte et areal på Peter L. Jensens Vej 22 4840 Nørre-Alslev. Projektet indebærer samtidig en øget årlig omsætning på det samlede lager.

Klage skal være modtaget senest den 8. september 2022.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Læs screeningsafgørelsen for Special Waste System A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.