RGS Nordic A/S, Rærup: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

29-08-2022

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen for RGS Nordic A/S, Rærup beliggende Halsvej 70, 9310 Vodskov.
Klage skal være modtaget senest den 26. september 2022.

Revurdering

Virksomhedens godkendelse er blevet revurderet som følge af nye krav fra bl.a. Waste Treatment BREF'en og den tværgående oplags-BREF. Revurderingen har medført nye vilkår vedr. miljøledelse, sporing, grundvandsmonitering, håndtering af spild, øget egenkontrol, vedligehold af afløbssystemer samt afløbsplaner. Herudover er virksomheden øvrige vilkår blevet opdateret, så de er tidssvarende.

- læs afgørelse om revurdering for RGS Nordic A/S

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.