Pharmacosmos A/S: Miljøgodkendelse af mulighed for ændring af fyringsmedie fra naturgas til gasolie og F-gas.

19-08-2022

Miljøstyrelsen har givet Pharmacosmos A/S Rørmosevej 30, 4300 Holbæk miljøgodkendelse til muligheden for ændring af fyringsmedie fra naturgas til gasolie og F-gas.
Klage skal være modtaget senest den 15. september 2022.

Miljøgodkendelse

Til fremstilling af produkterne anvender Pharmacosmos A/S energi i form af naturgas. På grund af krigen mellem Rusland og Ukraine forudses mangel på naturgas. Pharmacosmos ønsker at være forberedt til en sådan situation ved at kunne anvende alternative brændsler. Som alternative brændsler ønskes propangas (af leverandøren benævnt F-gas) og olie som nødforsyningsanlæg, og der søges derfor om godkendelse hertil.

- læs miljøgodkendelsen for Pharmacosmos A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.