Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S, Kollund Deponi: Miljøgodkendelse

30-08-2022

Miljøstyrelsen har givet Kollund Deponi, Dubjergvej 5, 6340 Kruså miljøgodkendelse til udgravning af flyveaske, sortering af flyveaske samt etablering af regnvandsbassin og rensningsanlæg.
Klage skal være modtaget senest den 28. september 2022.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S miljøgodkendelse til udgravning af flyveaske på Kollund Deponi, Dubjergvej 5, 6340 Kruså, samt sortering af flyveaske og etablering af regnvandsbassin og rensningsanlæg på deponiet.

- Læs miljøgodkendelsen for Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S, Kollund Deponi

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.