Ørsted A/S, Kyndbyværket: Tidsbegrænset Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

03-08-2022

Miljøstyrelsen har givet Ørsted A/S Kyndbyværket, tidsbegrænset miljøgodkendelse til at modtage ekstra 8 olieskibe og at fraføre olie med tankbiler i et år. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Klage skal være modtaget senest den 31. august 2022.

Miljøgodkendelse

Ørsted A/S, Kyndbyværket, vil modtage yderligere 8 olietankskibe i en et årige periode, ud over de to olietankskibe pr. år, der er tilladt i dag. Dertil er der givet godkendelse til at fraføre olie i tankbiler i samme periode.

- Læs miljøgodkendelsen og afgørelse om ikke krav om miljøvurdering for Ørsted A/S, Kyndbyværket

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021.

§ 21, stk. 2.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.