Novo Nordisk A/S, Kalundborg: Miljøgodkendelse

31-08-2022

Miljøstyrelsen har givet Novo Nordisk, Hallas Allé 1, Kalundborg, miljøgodkendelse til udvidet kølekapacitet ved bygning JC.
Klage skal være modtaget senest den 28.september 2022.

Miljøgodkendelse

Novo opsætter ekstra kølekonpressorer indendørs ved bygning JC.

- Læs miljøgodkendelsen for Novo Nordisk A/S, Kalundborg

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.