Novo Nordisk A/S, Bagsværd: Afgørelse om at udvidelser ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

31-08-2022

Miljøstyrelsen har afgjort at Novo Nordisk, Novo Allé, Bagsværd, ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for udvidelser i bygning 1S og opførelse af 2 nye bygninger 1T og 1V.

Klage skal være modtaget senest den 28. september 2022.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Læs screeningsafgørelsen for Novo Nordisk A/S, Bagsværd 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.