Nordic Sugar A/S Nykøbing: Miljøgodkendelse

30-08-2022

Miljøstyrelsen har givet Nordig Sugar A/S Nykøbing miljøgodkendelse til udskiftning af kalkslampressere, ny syretank samt flytning af slamtank.
Klage skal være modtaget senest den 27. september 2022.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Nordig Sugar A/S Nykøbing miljøgodkendelse til etablering udskiftning af kalkslampressere, ny syretank samt flytning af slamtank

- Læs miljøgodkendelsen for Nordic Sugar A/S Nykøbing

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.