Enorm Biofactory A/S: Miljøgodkendelse

23-08-2022

Miljøstyrelsen har givet Enorm Biofactory A/S, Hedelundvej 15, 8762 Flemming miljøgodkendelse til fremstilling af proteinmel og olie på basis af opdræt af soldaterfluelarver.
Klage skal være modtaget senest den 20. september 2022.

Miljøgodkendelse

Der er givet miljøgodkendelse til etablering af industrielt opdræt og produktion af soldaterfluelarver samt fremstilling af proteinmel og olie på basis af op til 2500 tons soldaterfluelarver pr. år, inklusiv opførelse af puppestald og fluestald.

- læs miljøgodkendelsen for Enorm Biofactory A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.