Duferco Danish Steel A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

16-08-2022

Miljøstyrelsen har afgjort, at Duferco Danish Steel A/S ændring af eksisterende anlæg, herunder opfører ny lagerhal til færdigvarer kan foretages, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest den 13. september 2022.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Duferco Danish Steel A/S

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.