Crossbridge Energy A/S: Afgørelse om ingen miljøgodkendelsespligt

05-08-2022

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at der ikke er krav om miljøgodkendelse for renovering af tank T71 hos Crossbridge Energy A/S
Klage skal være modtaget senest den 2. september 2022.

Ikke krav om miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af de fremsendte oplysninger vurderet, at Crossbridge Energy A/S kan renovere tank T71.

Renoveringen kan ske uden, at der skal meddeles miljøgodkendelse.

- læs afgørelsen for Crossbridge Energy A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.