BioPhero ApS: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

12-08-2022

Miljøstyrelsen har givet BioPhero miljøgodkendelse til produktion af biopheromoner. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Klage skal være modtaget senest den 9. september 2022.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet BioPhero miljøgodkendelse til etablering og drift af anlæg til produktion af biopheromoner ved kemisk omdannelse. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

- Læs miljøgodkendelsen for BioPhero ApS

Ikke krav om miljøvurdering
Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021, § 21, stk. 2.

- læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelserne.