Arla Foods amba Esbjerg Mejeri: Miljøgodkendelse

11-08-2022

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba Esbjerg Mejeri miljøgodkendelse til en omlægning af dele af produktionen på Kvaglundsvej 84, 6705 Esbjerg Ø.
Klage skal være modtaget senest den 8. september 2022.

Miljøgodkendelse

Projektet omhandler udvidelse af produktionskapaciteten af kolde kaffeprodukter i plastikkrus, herunder lagerkapacitet og optimering af logistikken for udlæsning af færdigvarer.

Den eksisterende kølekapacitet udvides. Projektet omhandler opførelse af ny bygningsmasse, med et grundareal på ca. 1400 m2 i 3 etager.                             

- læs miljøgodkendelsen for Arla Foods amba Esbjerg Mejeri

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.