Afgørelse om ændring af foranstaltning - Vejle Kommune, o10145_x

30-08-2022
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Vejle Kommune kan gennemføre foranstaltningen ”udlægning af groft materiale og træplantning” i stedet for de planlagte foranstaltninger ”genslyngning” og ”etablering af træer” i Vandel Bæk, o10145_x.

Afgørelse - Vejle Kommune, o10145_x