Afgørelse om ændring af foranstaltning - Svendborg Kommune, o10365_a

29-08-2022
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Svendborg Kommune kan gennemføre foranstaltningerne ”udskiftning af bundmateriale” og ”etablering af træer langs vandløb” som et supplement til den fastlagte foranstaltning ”udlægning af groft materiale” i Stokkebækken, o10365_a.

Afgørelse - Svendborg Kommune, o10365_a