Afgørelse om ændring af foranstaltning - Svendborg Kommune, o10358

05-08-2022
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Svendborg Kommune kan gennemføre foranstaltningen ”etablering af træer” og ”udskiftning af bundmateriale” som et supplement til de fastlagte foranstaltninger ”udlægning af groft materiale” og ”fjernelse af fysiske spærringer” i Tange Å, o10358.

Afgørelse - Svendborg Kommune, o10358