Afgørelse om ændring af foranstaltning - Odder Kommune, o8611_g

09-08-2022
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Odder Kommune kan undlade at gennemføre foranstaltningen ”restaurering” i Odder Å, o8611_g.

Afgørelse - Odder Kommune, o8611_g