Afgørelse om ændring af foranstaltning - Nyborg Kommune, o4054_x

29-08-2022
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Nyborg Kommune kan gennemføre foranstaltningen ”udskiftning af bundmateriale” som et supplement til de fastlagte foranstaltninger ”udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer” og ”etablering af træer” i Lamdrup Bæk, o4054_x.

Afgørelse - Nyborg Kommune, o4054_x