Afgørelse om ændring af foranstaltning - Lejre Kommune, o8450_b

23-08-2022
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Lejre Kommune kan undlade at gennemføre foranstaltningen ”etablering af træer” i Tokkerup Å, o8450_b.

Afgørelse - Lejre Kommune, o8450_b