Afgørelse om ændring af foranstaltning - Holstebro Kommune, o6471_b

11-08-2022
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Holstebro Kommune kan gennemføre foranstaltningen ”udskiftning af bundmateriale” som et supplement til de fastlagte foranstaltninger ”genslyngning” samt ”udlægning af groft materiale” i Hestbjerg Bæk, o6471_b.

Afgørelse - Holstebro Kommune, o6471_b