Afgørelse om ændring af foranstaltning - Herning Kommune, o6384_b

17-08-2022
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Herning Kommune kan gennemføre foranstaltningerne ”udlæging af groft materiale” samt ”udskiftning af bundmateriale” i stedet for de planlagte foranstaltninger ”udlægning af groft materiale” og ”hævning af vandløbsbunden” i o6384_b, Halebæk.

Afgørelse - Herning Kommune, o6384_b