Afgørelse om ændring af foranstaltning - Brønderslev Kommune, o7778

10-08-2022
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Brønderslev Kommune kan gennemføre ”udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer” i stedet for de planlagte foranstaltninger ”etablering af sandfang” samt ”etablering af træer” i Sørå, o7778.

Afgørelse - Brønderslev Kommune, o7778