TripleNine Thyborøn A/S: Miljøgodkendelse

27-04-2022

Miljøstyrelsen har givet TripleNine Thyborøn A/S, Sydhalevej 14, 7680 Thyborøn miljøgodkendelse til etablering af udkondensering i procesafsug og direkte udledning af kølevand.
Klage skal være modtaget senest den 25. maj 2022.

Miljøgodkendelse

Etablering af udkondensering af vandindholdet i damp i procesafsug fra varme kilder. Udkondenseringen sker ved indirekte køling af luften ved hjælp af havvand. Det udkondenserede vand ledes til rensning på renseanlæg. Det lettere opvarmede kølevand udledes direkte.

- læs miljøgodkendelsen for TripleNine Thyborøn A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.