TripleA A/S: Miljøgodkendelse

25-04-2022

Miljøstyrelsen har givet TripleA A/S, Bjørnkærvej 16, 8783 Hornsyld miljøgodkendelse til temperaturreduktion af afkastluften fra 70 m skorsten.
Klage skal være modtaget senest den 23. maj 2022.

Miljøgodkendelse

TripleA A/S har søgt om miljøgodkendelse til udnyttelse af overskudsvarme i procesluften fra tørring af protein. Ansøgningen er affødt af et projekt, der har til formål at producere fjernvarme til Hornsyld By. Med denne godkendelse gives der tilladelse til reduktion af temperaturen af afkastluften fra TripleA A/S’ 70 m skorsten.

- læs miljøgodkendelsen for TripleA A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.