Tican Fresh Meat A/S, Brørup: Miljøgodkendelse og accept af sikkerhedsniveauet

25-04-2022

Miljøstyrelsen har givet Tican Fresh Meat A/S, Markedsvej 9, 6650 Brørup, miljøgodkendelse til en ændring af produktionen samt etablering af nye køle- og frysefaciliteter. Herudover meddeles accept af sikkerhedsniveauet efter udvidelse af virksomhedens kølean-læg.

Klage skal være modtaget senest den 23. maj 2022.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Tican Fresh Meat A/S, Markedsvej 9, 6650 Brørup, miljøgodkendelse til en ændring af produktionen samt etablering af nye køle- og frysefaciliteter. 

Ændringen medfører en udvidelse af virksomhedens oplag af ammoniak, som er omfattet af risikobekendtgørelsen. Miljøstyrelsen meddeler ved samme lejlighed accept af sikkerhedsniveauet efter ændringen.

- læs miljøgodkendelsen for Tican Fresh Meat A/S

- læs ansøgningsmaterialet (bilag H) Tican Fresh Meat A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.