Novo Nordisk, Kalundborg: Afgørelse om at teknisk finrens ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

26-04-2022

Miljøstyrelsen har afgjort at Novo Nordisk, Hallas Allé 1, Kalundborg, ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for et teknisk finrenseanlæg i ny bygning GB.

Klage skal være modtaget senest den 24. maj 2022.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Miljøstyrelsens screeningskema for Novo Nordisk, Kalundborg

- Læs screeningsafgørelsen for Novo Nordisk, Kalundborg

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.