Moesgaard Meat 2012 A/S: Miljøgodkendelse

06-04-2022

Miljøstyrelsen har givet Moesgaard Meat 2012 A/S miljøgodkendelse til udvidelse af staldbygning, opstilling af blast freezers mv.
Klage skal være modtaget senest den 4. maj 2022.

Miljøgodkendelse

Projektet består af udvidelse af staldkapacitet, 3 blast freezers på areal vest for eksisterende bygninger, etablering af kørevej, person p-pladser, etablering af 2 nye vaskepladser på arealet mod vest/nord-vest, opstart af opskæringsaktiviteter fra kl 5 med tilhørende tilkørsel af personbiler fra kl 4.45. 

- læs miljøgodkendelsen for Moesgaard Meat 2012 A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.