Kronospan ApS: Miljøgodkendelse

01-04-2022

Miljøstyrelsen har givet Kronospan ApS, Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård miljøgodkendelse til ændring af vilkår vedrørende aflæsning af genbrugstræ/affaldstræ til sorteringsanlægget.
Klage skal være modtaget senest den 29. april 2022.

Miljøgodkendelse

Kronospan ApS har fået miljøgodkendelse til vilkårsændring af håndtering af genbrugstræ/affaldstræ.

- læs afgørelsen for Kronospan ApS

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.