Kalvebod Miljøcenter (KMC) - Nordhavnsdepotet: Miljøgodkendelse

08-04-2022

Miljøstyrelsen har givet Kalvebod Miljøcenter (KMC) – Nordhavnsdepotet, Nordsøvej 4, 2150 Nordhavn, miljøgodkendelse til etablering af udvidelse af karteringsplads.
Klage skal være modtaget senest den 6. maj 2022.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Kalvebod Miljøcenter (KMC) – Nordhavnsdepotet, Nordsøvej 4, 2150 Nordhavn, miljøgodkendelse/vilkårsændring til etablering af udvidelse af kapacitet af karteringsplads, opstilling af knuseanlæg samt modtagelse af asfalt og beton samt affald fra gadefejning.

- Læs miljøgodkendelsen for Kalvebod Miljøcenter (KMC) – Nordhavnsdepotet

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.