Haldor Topsøe A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

20-04-2022

Miljøstyrelsen har afgjort, at Haldor Topsøe A/S, Heimdalsvej 4-6, 3600 Frederikssund, kan udføres testproduktion af precursor materiale i afd. F, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klage skal være modtaget senest den 18. maj 2022.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Haldor Topsøe A/S

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.