Crossbridge Energy A/S: Miljøgodkendelse til luftafkast i forbindelse med afværge af jordforurening

08-04-2022

Miljøstyrelsen har givet Crossbridge Energy A/S, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia miljø-godkendelse til luftafkast i forbindelse med afværge af jordforurening.

Klage skal være modtaget senest den 6. maj 2022.

Miljøgodkendelse 

I forbindelse med afværge af jordforurening med kulbrinter ved P-plads på Crossbridge Energy meddeles miljøgodkendelse til at udlede den ekstraherede luft gennem et luftafkast.

- Læs miljøgodkendelsen for Crossbridge Energy A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.