Biomega Denmark A/S : Miljøgodkendelse

08-04-2022

Miljøstyrelsen har givet Biomega Denmark A/S, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø miljøgodkendelse til etablering af virksomhed på Willemoesvej 26, 9850 Hirtshals, matr. nr. 123a.
Klage skal være modtaget senest den 6. maj 2022.

Miljøgodkendelse

Med denne miljøgodkendelse gives tilladelse til etablering og drift af fabrik til forarbejdning af fiskeafskær.

- læs miljøgodkendelsen for Biomega Denmark A/S

- læs bilag til miljøgodkendelsen for Biomega Denmark A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.