Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein: Miljøgodkendelse

08-04-2022

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein, Sønderupvej 26, 6920 Videbæk, miljøgodkendelse til at forøge lagerkapaciteten for gasolie.
Klage skal være modtaget senest den 6. maj 2022.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein, Sønderupvej 26, 6920 Videbæk, miljøgodkendelse til at forøge lagerkapaciteten for gasolie.

- læs miljøgodkendelsen Arla Foods Ingredients Group P/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.