Afgørelse om ændring af foranstaltning - Norddjurs Kommune, o8799

29-04-2022
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Norddjurs Kommune kan gennemføre foranstaltningerne ”åbning af rørlagte strækninger uden hverken genslyngning eller hævning af bund, men med udlægning af groft materiale” for AAR-1737 samt ”fjernelse af fysiske spærringer” for AAR-1738 i stedet for de planlagte foranstaltninger ”udlægning af groft materiale” samt ”udskiftning af bundmateriale” i Skærvad Å - Nedre løb - Mas, o8799.

Afgørelse - Norddjurs Kommune, o8799