Afgørelse om ændring af foranstaltning - Faaborg-Midtfyn Kommune, o8186

20-04-2022
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Faaborg-Midtfyn Kommune kan gennemføre foranstaltningen ”udlægning af groft materiale” i stedet for den planlagte foranstaltning ”etablering af træer langs vandløbet” i Hågerup Å, o8186.

Afgørelse - Faaborg-Midtfyn Kommune, o8186