Afgørelse om ændring af foranstaltning - Faaborg-Midtfyn Kommune, o3781

20-04-2022
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Faaborg-Midtfyn Kommune kan gennemføre foranstaltningerne ”etablering af træer” og ”udskiftning af bundmateriale” i stedet for den planlagte foranstaltning ”udlægning af groft materiale” i Afløb fra Tvedshave, o3781.

Afgørelse - Faaborg-Midtfyn Kommune, o3781