Afgørelse om ændring af foranstaltning - Faaborg-Midtfyn Kommune, o3652_a

28-04-2022
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Faaborg-Midtfyn Kommune kan tilføje foranstaltningen ”fjernelse af fysiske spærringer” for overkørslen ved st. 1.615-1.621 m som et supplement til de fastlagte foranstaltninger ”udlægning af groft materiale” samt ”udskiftning af bundmateriale” i Hågerup Å, o3652_a.

Afgørelse - Faaborg-Midtfyn Kommune, o3652_a