Miljøanlæg Rønnovsdal: Miljøgodkendelse

28-09-2021

Miljøstyrelsen har givet AVV A/S, Miljøanlæg Rønnovsdal, Rønnovsholmvej 154, 9800 Hjørring, miljøgodkendelse til forlængelse af frist for etablering af jordvold samt alternativ adgangsvej.
Klage skal være modtaget senest den 26. oktober 2021.

Miljøgodkendelse 

Miljøanlæg Rønnovsdal har den 29. maj 2017 fået miljøgodkendelse til etablering af jordvold af lettere forurenet jord. Fristen for færdigetablering af volden er i godkendelsen fastsat til 31. december 2021. Virksomheden har imidlertid ikke modtaget den forventede mængde jord og ønsker fristen forlænget. Fristen forlænges med den nye godkendelse til 31. december 2025, samtidig meddeles godkendelse af alternativ adgangsvej.

- læs miljøgodkendelse for Miljøanlæg Rønnovsdal

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.