Linde Gas A/S: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse efter CWW BREF

29-09-2021

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen for Linde Gas A/S, C.F. Tietgens Vej 16, 7000 Fredericia .
Klage skal være modtaget senest den 27. oktober 2021.

Revurdering

Miljøstyrelsen har foretaget en revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse efter CWW BREF’en. Revurderingen omfatter alle virksomhedens vilkår.

- Afgørelse om revurdering for Linde Gas A/S

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.