INEOS E&P: Revurdering af fyringsanlæg på Siri-platformen

30-09-2021

Miljøstyrelsen har revurderet INEOS E & P’s fyringsanlæg på Siri.
Klage skal være modtaget senest den 28. oktober 2021.

Revurdering 

EU-Kommissionen har den 17. august 2017 offentliggjort BAT (Best Available Techniques) konklusioner for store fyringsanlæg. Offshore fyringsanlæg (større end 50MW) er omfattet af BAT-konklusionerne og skal derfor revurderes med henblik på at kunne overholde kravene. Det er på baggrund af disse BAT-konklusioner, at Miljøstyrelsen har udført denne revurdering af fyringsanlæggene på Siri.

- Læs revurderingen for INEOS E&P Siri-Platform

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.